Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ


Studio Anu Sundell / Anu Sundell
Y-tunnus 2081892-6
+358 400 761136
anu(at)studiosundell.fi
Mannerheiminaukio 7, 67100 Kokkola

2. REKISTERIN NIMI


Studio Anu Sundell asiakasrekisteri

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE


  • Henkilötietolain §8 mukainen asiakasrekisteri
  • Asiakassuhteen ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen
  • Yhteydenpito asiakkaisiin ja palveluiden ja tuotteiden markkinointi.
  • Asiakkaan tilausten käsittely ja arkistointi.

4. REKISTERIN SISÄLTÖ


Rekisteriin tallennettavat tiedot
  • nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.
  • Tietoja kuvaukseen liittyen, josta on keskusteltu asiakkaan kanssa.
Käsittelen tietoja niin pitkään kuin niiden käsittelyperuste on olemassa. Kuvia säilytän tekijänoikeuslakiin vedoten kunnes kuvaajana en niitä enää tarvitse. Henkilötietojen säilytys aikoihin vaikuttaa myös kirjanpitolaki. Se voi aiheuttaa yllämainittuja pidempiä henkilötietojen säilyttämisaikoja.

5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET


Henkilötiedot saadaan asiakkaan oltua yhteydessä kuvaajaan. Jos asiakas tilaa palveluita, tiedot säilytetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Tietoja kerätään kuvaussopimukseen, josta nämä kirjataan asiakasrekisteriin.

Google Analytics kerää käyttäjäkokemuksen parantamisen vuoksi anonyymiä tietoa nettisivujen käytöstä.

6. REKISTERIN TARKOITUS


Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Jos asikkaan ja valokuvaajan välillä on laskutussuhde, asikastietoja voidaan myös käyttää tähän tarkoitukseen.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SUOJAUS


Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista ja siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siltä osin kuin asiakkaan kanssa on sovittu (esim. Facebookissa, Instagramissa tai muussa palvelimessa kuvan julkaiseminen).

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietohin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä ja palvelimet ovat suojattuja palomuurein.

Kuvaussopimukset säilytetään lukollisessa kaapissa, joihin ei ulkopuolisilla ole pääsyä.

8. TARKASTUSOIKEUS


Jokaisella on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen: Studio Anu Sundell Mannerheiminaukio 7, 67100 Kokkola

9. ALAIKÄISET KÄYTTÄJÄT


Alle 18- vuotias tarvitsee palvelun käyttämiseen huoltajan suostumuksen. Alaikäisellä täytyy olla huoltajan suostumus ja allekirjoitus kuvaussopimukseen ja kuvien käyttölupaan.

10. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ


Seuraan verkkosivustoni käyttöä evästeillä. Studiosundell.fi -sivusto käyttää evästeitä ensisijaisesti palveluiden tarjoamiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Alla lisätietoja evästeistä, sekä siitä miten käytän niitä ja miten voit hallita niiden käyttöä. Evästeillä ei voi tunnistaa käyttäjää. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivuja.

1. Mitä evästeet ovat?

Eväste (cookies) on sivuton pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

2. Sivustoillani käyttämät evästeet
Käytän muun muassa seuraavia evästeitä:

Google Analytics - Tuottaa anonyymiä tietoa siitä, millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka kauan

Facebookin konversiopikseli – Antaa anonyymiä tietoa ja auttaa uudelleenmarkkinoinnissa.

3. Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?

Evästeiden poistaminen vaihtelee selaimesta riippuen. Lisätietoja saat selaimesi ohjeista. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietosuojaseloste päivitetty 24.5.2018